ΑΓΚΟΠ ΚΕΜΠΑΠ - ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΚΕΜΠΑΠ ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΜΠΑΠ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΜΠΑΠ ΙΛΙΟΝ