ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ