ΤΑΒΕΡΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ